آموزش Exchange Server 2019

این دوره آموزشی بصورت آموزش از راه دور و یا آموزش پرسنل سازمانی در محل انجام میپذیرد. علاقه مندان میتوانند از طریق فرم ثبت نام آمادگی خود را به شرکت در این دوره اعلام نمایند.

آنچه در این دوره آموزش خواهید دید :

 • آماده سازی شبکه برای نصب Exchange server 2019
 • نصب و راه اندازی Exchange server 2019
 • ساختار Recipient ها
 • پروتکل های دسترسی به Mailbox
 • انتشار Mail Server
 • جریان داده در ایمیل (Mail Flow)
 • ساختار سازمانی
 • ساختار VOIP و یکپارچگی آن با Exchange
 • Unified Messaging
 • ساختار DAG) – Database Avaibility Group)
 • راه اندازی Edge Transport Server Role
Field is required!
Field is required!

هزینه دوره : 1,300,000 تومان

Field is required!
Field is required!
Field is required!